Časopis KOM

 

O časopise

Časopis Koroze a ochrana materiálu je čtvrtletník pro otázky koroze a protikorozní ochrany v energetice, průmyslu, stavebnictví, restaurování památek, zemědělství, zdravotnictví a ekologii. Vychází již od roku 1957. Byl vydáván Státním výzkumným ústavem ochrany materiálů (SVÚOM) a od roku 1992 byla odpovědnost za chod časopisu převedena na Asociaci korozních inženýrů (AKI). KOM je oficiálním orgánem pro rozšiřování informací a zpráv Evropské korozní federace (EFC). V roce 2009 končí 53. ročníkem papírová verze (ISSN 0452-599X) a časopis se stává plně elektronickým (ISSN 1804-1213).

Časopis KOM je recenzovaným periodikem již od svého počátku a je součástí oficiálního seznamu Rady pro Výzkum, Vývoj a Inovace (bodovaný v RIV).
Od roku 2012 je výzkumná část časopisu publikována vydavatelstvím Versita Open.


Společensko-informativní část se oddělila do samostatného časopisu Bulletin AKI.


Rubriky časopisu KOM jsou děleny následovně:

1. výzkumné články

2. technologické zajímavosti a články z praxe

3. případové studie

4. přehledové články (review)


Rubriky časopisu Bulletin AKI jsou děleny následovně:

1. odborné nerecenzované články

2. výroční a společenská rubrika

3. knižní novinky

4. informace o konferencích

5. změny v legislativě a normalizaci

6. diskuzní fórum


Současná redakce časopisu:
Ing. Jan Stoulil, Ph.D. (VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství) - šéfredaktor Koroze a ochrana materiálu

Ing. Ondřej Chocholatý, Ph.D. (ZČÚ Plzeň, Katedra materiálů) - redaktor Koroze a ochrana materiálu

Ing. Jakub Tkacz, Ph.D. (VUT Brno, Centrum materiálového výzkumu) - redaktor Koroze a ochrana materiálu

Ing. Šárka Msallamová (VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství)  - šéfredaktor Bulletin AKI 

Redakční rada pracuje ve složení:
RNDr. Jiří Sikač, CSc. (Henkel, a.s.) - předseda redakční rady
prof. Ing. Vladimír Číhal, DrSc. (VŠB TU Ostrava)
Ing. Otakar Člupek (ÚVP-protikorozní ochrana, s.r.o.)
doc. Ing. Luděk Joska, CSc. (VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství)
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVÚOM, s.r.o.)
doc. Ing. Jan Macák, CSc.(VŠCHT Praha, Ústav energetiky)
Ing. Vladimír Marek (1. Toušeňská, s.r.o.)
prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek)
Ing. Ladislav Obr, CSc. (Česká společnost pro povrchové úpravy)
Ing. Petr Strzyz (Asociace českých a slovenských zinkoven)
doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc. (Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy)

Vítáme Vás na stránkách časopisu Koroze a ochrana materiálu.

Recenzovaného českého odborného časopisu, který je zaměřen na obor korozního inženýrství a povrchových úprav. Časopis je k dispozici zdarma, můžete stahovat články dle libosti. Od roku 2012 začal časopis vycházet pod vydavatelstvím Versita, které se ovšem hned následujícího roku stalo součástí velkého vydavatelství De Gruyter. Společensko-informativní část se oddělila do samostatného časopisu Bulletin AKI. 
Časopis Koroze a ochrana materiálu je od čísla 3/2014 indexován v databázi SCOPUS. Vaše příspěvky tak budou mít opět hodnotu v rámci systému hodnocení RIV. 

ISSN 0452-599X (papírová verze; ukončena v roce 2009) 

ISSN 1804-1213 (on-line verze; vychází od roku 2010)

ISSN 1805-4102 (Bulletin AKI; vychází od roku 2012) 


Licence Creative Commons

Uvedená práce (dílo) do roku 2011 podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko


Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) od roku 2012 podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
 


Členové AKI mají po přihlášení přístup do sborníků z konferencí AKI a Eurocorru. V případě PDF sborníků byly zaznamenány potíže u zásuvných modulů pro PDF soubory u Firefoxu a Google Chrome. 
Byly zjištěny vady v grafice Bulletinu AKI v Internet Exploreru verze 7. V případě potíží si upgradujte svůj Explorer na novější verzi. Upgrady jsou pro legální Windows zdarma. V ostatních prohlížečích (Firefox, Opera a Google Chrome) je grafika v pořádku.


AKTUALITYPOZOR!!! Pokud chcete, aby byl váš článek v databázi RIV uznán jako Jsc (indexovaný ve SCOPUS) musíte zadat (např. v OBD) jeho jednoznačný identifikátor EID. Ten zjistíte při rozkliknutí vašeho článku v databázi SCOPUS. V URL adrese objevíte sekvenci znaků začínající „2-s2.0-“ a pak následujících 11 číslic, což dohromady tvoří právě EID kód.