O nás

Poslání

Asociace korozních inženýrů, z.s. / Association of Czech and Slovak Corrosion Engineers (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. AKI sdružuje firmy a výzkumné pracovníky, korozní inženýry, techniky a další osoby aktivní v oblasti protikorozní ochrany působící na území České republiky a Slovenska.

Náklady způsobené korozí kovů jsou ve vyspělých ekonomikách odhadovány různými zahraničními studiemi na 3–5 % hrubého domácího produktu (HDP). Pro Českou republiku lze na základě těchto studií předpokládat, že činí přes 200 miliard Kč ročně, tedy přibližně 20 000 Kč na obyvatele za rok. Pro srovnání, ztráty způsobené požáry v letech 2006–2010 dosáhly přibližně 220 Kč na obyvatele za rok, což je téměř 100x méně. Většina ztrát způsobených korozí kovů je skrytá v cenách produktů běžné denní spotřeby, ať jde o elektrickou energii, automobily, povlakovanou střešní krytinu, elektronická zařízení nebo potraviny. Korozní ztráty zahrnují náklady na náhradu zařízení, výrobku nebo části budovy, záložní zařízení, korozní přídavky, systémy protikorozní ochrany, omezení produktivity, ekologické a zdravotní škody a mnohé další.

Cílem AKI je dlouhodobě snižovat ztráty způsobené korozí šířením a poskytováním přístupu k informacím, předáváním znalostí, vzděláváním studentů i zkušených pracovníků a zvyšováním všeobecného povědomí o korozní ochraně.

Členství

Členem AKI se může po schválení výborem stát fyzická nebo právnická osoba se zájmem o problematiku koroze a protikorozní ochrany s bydlištěm (sídlem) na území České republiky nebo Slovenska. AKI umožňuje tři druhy členství:

  • Individuální. Členem je fyzická osoba na základě platné přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku 400 Kč. Chcete-li se stát členem AKI, nejdříve se zaregistrujte (menu pravý horní roh), prosím. Po registraci obdržíte přihlašovací údaje po jejichž zadání budete moci vyplnit členskou přihlášku.
  • Kolektivní. Členem je právnická osoba (organizace), se kterou je uzavřena členská smlouva.
  • Čestné. Členem je fyzická osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj a prestiž oboru nebo AKI.

Člen AKI získává následující výhody:

  • Přístup ke všem sborníkům konference EUROCORR, kterou každoročně pořádá Evropská korozní federace (EFC). Jde o největší vědeckou konferenci v oboru koroze na světě.
  • Pravidelné podrobné informace o nových a aktualizovaných normách v oblasti protikorozní ochrany.
  • Snížené vložné na konferenci AKI, konferenci EUROCORR a konference partnerských organizací, Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ), Slovenské společnosti pro povrchové úpravy (SSPÚ) a Aktiv galvanizérů a České společnosti pro povrchové úpravy (ČSPÚ).
  • Slevu na kurz Korozní inženýr a další vzdělávací akce AKI ve výši 5 %.
  • Možnost aktivně se podílet na činnosti AKI, tj. navrhovat laureáty cen AKI, čestné členy, volit výbor ad.
  • Používat informaci o členství v AKI spolu s logem na vizitkách a jiných dokumentech.

Kolektivní členové mají navíc přístup k bezplatným konzultacím a možnost umístit reklamní banner na stránkách časopisu Koroze a ochrana materiálu.

S kolektivními členy je sepsána samostatná smlouva. V případě zájmu nás kontaktujte.

Kolektivní členové

Hrdými členy AKI jsou společnosti, pro které je optimalizace protikorozní ochrany a eliminace souvisejících ekologických, zdravotních a ekonomických rizik každodenní součástí činnosti i společnosti, které poskytují špičková protikorozní řešení svým zákazníkům.

Gamin s.r.o. je tým specialistů na povrchové úpravy a v oblasti kontroly kvality. Děláme vše pro zvýšení kvality Vašich povrchových úprav. Pomůžeme Vám s celým procesem – poradíme s výběrem vhodného měřicího nebo laboratorního zařízení. Stejně tak dodáváme korozní a klimatické komory, abrazivo, recyklační zařízení nebo zařízení pro tryskání, lakování či metalizaci. Dodané zařízení servisujeme, zaškolujeme, dodáváme náhradní díly a spotřební materiál, zajišťujeme kalibrace.

Provádíme inspekční činnost a v naší korozní zkušebně rovněž urychlené korozní zkoušky.  Silnou devízou jsou školení zaměřené především na kontrolu kvality procesu povrchových úprav a vady v mokrém nebo práškovém lakování.

Jsme profesionální tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi.

www.gamin.cz

Společnost IDEAL-Trade Service, spol. s r.o. (ITS) je přední světový výrobce lakoven a technologií pro úpravu povrchu. Zabývá se také dodávkou přípravků pro chemickou předúpravu. ITS disponuje moderní laboratoří Surface Quality Institute (SQI), jenž je významnou podporou při vývoji a výzkumu nových technologií. Vlastní technické zázemí včetně aplikační laboratoře umožňuje provést test technologie od surového materiálu až po testování vlastností finálního povlaku. Část laboratoře je zaměřena na stanovení funkčních parametrů lázní. Provádí korozní zkoušky, zkoušky mechanických i vizuálních vlastností povlaků. Mimo jiné také analyzuje odpadní vody a provádí simulace neutralizačních stanic či testy odlakování. Zaměřuje se i na analýzu vad. Zákazníkům pomáhá nejen dohledat příčinu vady, ale také najít řešení, které jim pomůže se obdobným vadám vyhnout. K předcházení vzniku defektů je nezbytné mít také vzdělaný personál, proto se věnuje vzdělávání firem i jednotlivců v obsluze i údržbě lakovacích zařízení, v práci s chemickými látkami nebo v oboru životního prostředí.

www.itsbrno.cz

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol je významnou součástí českého průmyslu. V České republice je jediným zpracovatelem ropy, jedním z nejdůležitějších výrobců plastů a vlastníkem největší sítě čerpacích stanic Benzina. V oboru rafinérské a petrochemické výroby je významným hráčem i ve střední a východní Evropě. Od roku 2005 je součástí rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen.

www.unipetrol.cz

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání skupiny tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej elektřiny a tepla, obchod a prodej zemního plynu a těžba uhlí. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají více než 30 tisíc zaměstnanců. V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.

www.cez.cz

Společnost COREZINC je výrobcem zinkových prášků a pigmentů, dodavatelem zinkových surovin, zinkových polotovarů a finálních výrobků podle světových standardů nebo individuálních požadavků klienta. Dodáváme výrobky zinku a slitiny zinku pro různá zpracovatelská odvětví, zejména pro povrchové úpravy, žárové zinkování, galvanické pokovování, zinkové tlakové lití a odstředivé lití, pro recyklaci drahých a obecných kovů, také pro chemický, automobilový, sklářský a jiný průmysl. Zpracováváme zinkový šrot, odpad, zbytky, trosky a recyklujeme zinek a slitiny zinku v různých formách. Provozujeme vlastní výzkumné, vývojové a inovační centrum a pracujeme na mnoha projektech výzkumu a vývoje se zaměřením na správné řešení pro inovativní a bezpečné výrobky zinku. Naše obchodní aktivity jsou zaměřeny převážně na Evropský trh, ale také na USA a asijské trhy. Spojujeme naše zkušenosti s neustálými investicemi do inovativních technologií zpracování zinku, výzkumu a vývoje nových zinkových produktů, logistiky i moderního vybavení zařízení. Chceme být preferovaným partnerem našich zákazníků, kterým můžeme nabídnout dlouhodobou a perspektivní spolupráci. Vlastníme moderní vybavení a jsme ekonomicky silnou a stabilní firmou, a proto můžeme nabídnout našim partnerům výborné podmínky, včetně on-time dodávek surovin a produktů, včetně odvozu odpadů vlastní svozovou technikou. Jsme členem mezinárodních i lokálních organizací: International Zinc Association, AKI, AČSZ, ČSPÚ, HKJC, WASTen.

 

www.cottex.eu

SVÚOM s.r.o. je výzkumná organizace zabývající se řešením problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav. Ve své odborné činnosti navazuje na činnost Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu (SVÚOM). Pracovníci SVÚOM s.r.o. jsou zapojeni v nezávislém poradenství, inspekcích, projektech VaVaI. Tyto činnosti, kromě jiného, vyžadují sběr údajů o mikrostrukturních a materiálových vlastnostech nově zkoušených materiálů a povlaků, který je nutný k poskytnutí kvalifikované databáze pro průmysl. SVÚOM s.r.o. řeší problematiku odolnosti materiálů a povlaků v reálných aplikacích standardními i novými způsoby. Součástí SVÚOM s.r.o. je zkušebna č. 1096 akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Českým institutem pro akreditaci. Pracovníci SVÚOM s.r.o. jsou zapojeni do poradenské a inspekční činnosti (inspektoři s certifikáty NACE  a podle ČSN EN V 12387) v oblasti koroze a ochrany proti korozi ve všech oblastech průmyslu. SVÚOM s.r.o. provozuje 4 atmosférické korozní stanice, kde jsou dlouhodobě a kontinuálně sledovány klimatické parametry a znečištění včetně opakovaných stanovení korozní agresivity lokalit. Zkušební laboratoře jsou vybaveny optickými, 3D a elektronovými mikroskopy a celou řadou dalších přístrojů pro hodnocení materiálů a  povlaků. Oddělení Korozního inženýrství provádí i elektrochemické korozní zkoušky.

www.svuom.cz

MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody) je vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde společnost vybudovala celkem 16 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1 550 000 m3.

www.mero.cz

Vše pro přípravu povrchu, vše pro aplikaci nátěrových hmot... je výstižným vyjádřením mnohostranných aktivit v oboru povrchových úprav, které skupina CORROTECH již od roku 2005 zákazníkům v evropském měřítku poskytuje. Ať již se jedná o projektování a dodávky technologických celků pro povrchové úpravy na klíč, distribuci veškerého zařízení (GRACO, TROTEC, SPONGE-JET, Bristle Blaster, atd.) a průmyslových materiálů (HEMPEL, CORROCOAT, REZORECT, ICS COATINGS, veškeré typy abraziva, atd.), inspekci PKO, čištění ultra vysokotlakým vodním paprskem, aplikaci žárových nástřiků či samotné provedení povrchové úpravy, skupina CORROTECH nabízí jasné, nákladově efektivní a účinná řešení.

Poskytujeme vysoce odborné služby při přípravě povrchů a aplikaci speciálních nátěrových systémů pro ta nejnáročnější zátěžová prostředí a rozličná průmyslová zařízení. Jako licencovaný partner skupiny CORROCOAT a REZORECT připravujeme individuální řešení na míru jako prevenci proti poškození korozí a dalšími negativními vlivy prostředí či kompletní renovace již poškozených zařízení v širokém pásmu průmyslových odvětví. Při řešení problémů spojených s korozí využíváme speciální kompozitní a strukturní nátěry ve spojení s unikátními technickými postupy.

Naše vlastní technologické zázemí se středisky v Mostě, Brně a Ostravě společně s odborným potencionálem pracovníků umožňuje řešit požadavky našich klientů operativně, kvalitně a napoprvé. Provozujeme maloobchodní a velkoobchodní prodejny StarColor s dekorativními nátěrovými hmotami (prodejna Most a Brno).

www.corrotech.cz

Historie společnosti sahá do roku 1990, kdy se sdružení fyzických osob angažovalo v průmyslové oblasti renovací kovů a betonů. Věnuje se opravám a ochraně povrchů a využití netradičních a pokrokových technologií povrchových úprav. Podpořeni úspěchy jsme v roce 1996 založili společnost STROJCONSULT Litvínov s r. o. a v souladu s potřebami našich zákazníků vytvořili samostatné divize - Divize renovace kovů a betonů a Divize montáží a strojní údržby. Veškeré práce spojené s povrchovou úpravou kovů a betonů včetně montážních prací zajištují výhradně pracovníci, kteří jsou odborně vyškoleni a mají mnohaletou praxi v oboru. Technická vybavenost a flexibilita našeho týmu nám umožňuje ihned reagovat na vzniklý problém a díky zkušenostem získaných mnohaletým působením v průmyslovém servisu najít efektivní řešení.

www.strojconsult.cz

Činnost

AKI je aktivní v následujících oblastech:

Organizační struktura

Pravidla fungování AKI upravují stanovy. Nejvyšším řídicím orgánem asociace je členská schůze, která je svolávána každé čtyři roky. Na členské schůzi je volen výbor AKI. Výbor řídí činnost AKI v období mezi členskými schůzemi. V období 2024–2027 má tyto členy:

Prezidentdoc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
1. viceprezidentdoc. Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy)
2. viceprezidentIng. Petr Szelag (Pragochema)
Členové výboruIng. Kristýna Ernestová
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVÚOM)
Ing. Jakub Ludvík (VŠCHT Praha, Corezinc)
prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
Ing. Tereza Pražanová (SV metal)
RNDr. Jiří Sikač, CSc.
Ing. Petr Strzyž (AČSZ)
Ing. Václav Šefl, Ph.D. (Technopark Kralupy)
Ing. Martin Vosecký, Ph.D. (Nalco Water, An Ecolab Company)
doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (VUT Brno)
Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D. (TDK Electronics)

Dodržování stanov a pravidel hospodaření kontroluje dozorčí komise, která je volená na členské schůzi na stejné období jako výbor. V současnosti je jejím předsedou doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha). Členy komise jsou Ing. Ondřej Chocholatý, Ph.D. (VZÚ) a doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D. (VŠCHT Praha).

Šéfredaktorem časopisu Koroze a ochrana materiálu je doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. Šéfredaktorkou Bulletinu AKI je Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.

Jednatelem AKI je Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D.

Dokumenty ke stažení
 
2018 Tisková zpráva Cena za nejlepší závěrečnou práci pro Barboru Šopovou.pdf200 kB
 
2019 Tisková zpráva Cena za nejlepší závěrečnou práci pro Lenku Rieszovou.pdf150 kB
 
2019 Zápis z členské schůze.pdf4.2 MB
 
2020 Tisková zpráva Cena Milana Pražáka pro Vladimíra Kučeru.pdf410 kB
 
2020 Tisková zpráva Cena za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany pro FK System.pdf820 kB
 
2020 Tisková zpráva Cena za nejlepší závěrečnou práci pro Václava Kytku.pdf150 kB
 
2021 Tisková zpráva Cena Milana Pražáka pro Jaroslava Bystrianského.pdf150 kB
 
2022 Tisková zpráva Cena za inovativní výrobek v oblasti protikorozní ochrany pro COREZINC.pdf730 kB
 
2023 Obchodní podmínky AKI.pdf150 kB
 
2023 Tisková zpráva Cena za inovativní výrobek v oblasti protikorozní ochrany pro firmu GEMA.pdf320 kB
 
2023 tisková zpráva cena za nejlepší závěrečnou práci pro Jana Pokorného.pdf400 kB
 
AKI-Cena-za-inovativni-pocin-v-oblasti-protikorozni-ochrany.pdf560 kB
 
Cena Milana Pražáka.pdf250 kB
 
Cena-za-nejlepsi-zaverecnou-praci.pdf440 kB
 
Letak-cena-za-nejlepsi-bakalarskou-nebo-diplomovou-praci.pdf410 kB
 
Logo_CZ.pdf770 kB
 
Logo_EN.pdf790 kB
 
Stanovy.pdf2.9 MB