Bulletin AKI

Obálka

Cena Milana Pražáka
redakce KOM

Asociace korozních inženýrů vyhlašuje další ročník udílení Ceny Milana Pražáka. Cena je už pátým rokem udělována osobnostem s významným a dlouhodobým přínosem v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání v oblasti koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry. Nominace na Cenu Milana Pražáka je možno zasílat do 10.6.2022.